ONDERZOEK
BRUTO
TWENTS
GELUK

ONDERZOEK
BRUTO
WERK
GELUK

BRUTO
WOON
GELUK

Gelukkige mensen presteren beter, zowel in hun werk als in hun sociale leven. Twente Board wil daarom samen met partijen in Twente werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk. Dit doen we door te investeren in een economie die draait om brede welvaart, want in Twente gaan we niet alleen voor financiële groei, maar ook voor welzijnsbloei.