HET GELUK VAN DE GEMEENTE TUBBERGEN

- 8,3  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Tubbergen.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

Bijzonder is dat Tubbergen in alle dimensies hoger dan Twents gemiddeld scoort. De verschillen met andere Twentse gemeenten zijn het grootst in de dimensies baanzekerheid, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Respectievelijk scoort Tubbergen hier een 8,3, een 7,6 en een 7,7. Twentse gemiddelden liggen respectievelijk op 6,6 (baanzekerheid), 6,3 (maatschappelijke betrokkenheid) en 5,8 (persoonlijke ontwikkeling). 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10.  

Een aantal weetjes over Tubbergen: 

  • 3,4 procent van alle Twentenaren woont in Tubbergen, ook wel 21.364 inwoners of 8.300 huishoudens met gemiddeld 2,9 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente kent een hoger aandeel jongere inwoners dan andere Twentse gemeenten. 19,6 procent van de inwoners van Tubbergen is jonger dan 18. In andere Twentse gemeenten is dit gemiddeld 18,9 procent.  
  • Tubbergen telt 2.400 bedrijven. Dat is 4,1 procent van het totaal in Twente. 
  • Tubbergen telt 9.350 werkzame inwoners. Dat is 2,9 procent van de werkzame Twentenaren.  
  • 38,1 procent van de werkende Tubbergense bevolking woont en werkt in Tubbergen. Dat is lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).