HET GELUK VAN DE GEMEENTE WIERDEN

- 7,4  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Wierden.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

De gemeente Wierden scoort in de brede welvaartsdimensies rond het Twentse gemiddelde. In de dimensie werk-privé balans scoort deze gemeente hoger dan gemiddeld in Twente: een 7,2 (Twents gemiddelde: 6,5). 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10.  

Een aantal weetjes over Wierden:  

  • 3,9 procent van alle Twentenaren woont in Wierden, ook wel 24.643 inwoners of 9.759 huishoudens met gemiddeld 2,5 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente kent een iets hoger aandeel jongere inwoners onder 18 jaar (20,7 procent) dan andere Twentse gemeenten (gemiddeld 18,9 procent). 
  • Wierden telt 2.380 bedrijven. Dat is 4,1 procent van het totaal in Twente.  
  • Wierden telt 9.600 werkzame inwoners. Dat is 2,9 procent van de werkzame Twentenaren.  
  • 23,9 procent van de werkende inwoners van Wierden woont en werkt in Wierden. Dat is lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).