Overheid

Medewerkers vormen het kapitaal van een onderneming. Een flinke portie werkgeluk draagt er aan bij om medewerkers aan boord te krijgen en te houden.
Doel: Geld helpt nog altijd om gelukkig te maken
Middel: Medewerkers stimuleren in zelfontplooiing zodat zij daarmee een betere toekomst voor zichzelf kunnen organiseren. Medewerkers mogelijkheid geven door weekenddiensten of extra uren helpen om sneller hun financiële doelen te bereiken.
Doel:  Zorg ervoor dat medewerkers een stabiele werkgever hebben die continuïteit kan bieden op de lange termijn.
Middel: Medewerkers vormen het kapitaal van een onderneming. Zorg voor gevarieerd werk. Neem je medewerkers mee in nieuwe ontwikkelingen en praat met hen over wat deze voor hen betekenen. Laat hen merken dat je hen waardeert door een compliment, maar ook door het vieren van jubilea en dergelijke.  
Doel: Geef medewerkers die daaraan behoefte hebben de ruimte om zich te ontwikkelen.
Middel: Pas maatwerk werk toe. Wat de één gelukkig maakt, is voor de ander juist niet zo fijn. Het is mooi als er bijvoorbeeld de ruimte is om een functie aan te laten sluiten op kwaliteiten van mensen. Geef medewerkers de kans om om de zoveel tijd aan een totaal nieuwe uitdaging te beginnen.
Doel:  Een betere score op de Gezondheidsmonitor van de GGD. 
Middel:  Sturen op positieve gezondheid door sport en bewegen te promoten en te zorgen voor goede sportbasisvoorzieningen, fitnesstoestellen in de wijk, subsidiering van sportverenigingen e.d. 
Doel:Lager ziekteverzuim door gezonde medewerkers die goed in hun vel zitten
Middel: Dit is maatwerk. Sommige medewerkers worden gelukkig van heel hard werken en veel overuren maken, anderen willen graag iets langer ouderschapsverlof of de mogelijkheid om thuis te werken. Het is goed om hierover met je medewerkers in gesprek te blijven.
Naast een gezellige sfeer op het werk, is dit niet direct een indicator waarmee ondernemers zich bezig hoeven te houden.
Ondernemers zijn van grote waarde voor de maatschappij. Ze zorgen voor banen, voor stageplaatsen, afstudeerplekken en reuring. Daarnaast dragen ondernemers vaak bij aan het verenigingsleven in de vorm van sponsoring of in natura.
Subjectief welzijn gaat over het ‘netto geluk’ van de Tukker. Dit is iets dat heel persoonlijk is. Als ondernemer kan je daar wel aan bijdragen door op het werk een sfeer van veiligheid, geborgenheid, zekerheid, respect en een prettige werkomgeving te creëren, waardoor medewerkers graag werken en trots zijn op hun baan.
Doel: Voldoende betaalbare woningen voor medewerkers zijn belangrijk. Ook om nieuw talent aan te trekken
Middel: Dit is een indicator waar je als werkgever weinig tot geen invloed op hebt. deze is naast inkomen enorm belangrijk voor het BTG en in voor Twente zelfs een onderscheidende kwaliteit (als je het vertaalt naar leefomgeving). Maar als ondernemer hebben we hier weinig tot geen invloed op. Misschien moeten we een nieuw Tuindorp gaan ontwikkelen.
Naast het zorgen voor een veilige werkomgeving, ligt deze indicator niet direct op het bord van Twenteboard en ondernemers, maar is een taak van de politie, gemeenten, justitie en de nationale overheid. Hierin kan uiteraard wel samengewerkt worden. Binnen het vergroten van het Bruto Twents Geluk is geen enkele branche verantwoordelijk voor alles, maar vullen we elkaar aan.
Doel: Een schoon milieu en duurzaam energiegebruik
Middel: investeren in kansrijke sectoren op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Dit de Tukker niet direct morgen een beter leefmilieu, maar wel kansen op een betere baan.