Onderwijs

Natuurlijk zijn onderwijsinstellingen niet aan zet voor alle indicatoren, maar dat geeft niets want iedereen in Twente draagt een stukje bij op het gebied van zijn of haar expertise. Dat maakt het samen werken aan het Bruto Twents Geluk juist zo mooi!

Inkomen  
Doel: Goed opgeleide Tukkers met een passende baan waarmee zij voorzien in hun inkomen of hun inkomen verbeteren 
Middel: Het onderwijs afstemmen op de interesses van studenten, op wat het bedrijfsleven nodig heeft en ons goed voorbereiden op hoe de vraag van morgen eruit ziet. Het aanbieden van onderwijs voor studenten, maar ook aanvullende opleidingen, omscholingsmogelijkheden, cursussen en trainingen voor werkenden. 

Baanzekerheid  
Doel: Een passende baan voor alle afgestudeerden in Twente 
Middel: Zo goed mogelijk opleiden voor de vraag in de arbeidsmarkt. Jaarlijkse monitoring op voldoende stageplekken voor beroepen waarvoor we in Twente studenten opleiden en wat daarbij de kans op op een baan is. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Doel: Niet alleen opleiden voor een baan, ook om te leren wat ze leuk vinden. En mensen stimuleren om zichzelf een leven lang te ontwikkelen.  
Middel: We hebben een en volwaardig uitgebreid opleidingenaanbod op alle niveaus. Ook bieden we ruime mogelijkheden tot omscholing. 

Gezondheid 
Doel: Een mentaal en lichamelijk gezonde beroepsbevolking 
Middel: Onderwijs en onderzoek naar gezondheid op universitair, hbo en mbo niveau, dat bijdraagt aan een gezonde bevolking in Twente. 

Werk-privébalans 
Doel: Zo min mogelijk ziekteuitval door een goede balans tussen werk en privé.,
Middel: Ook op dit terrein bieden we onderwijs en onderzoek tbv een gezond Twente. In onze eigen organisaties voor onze studenten en medewerkers werken we aan preventie en voorlichting.

Sociale contacten 
Doel: Stimuleren van contact met leeftijdgenoten in het kader van ontwikkelen van eigen identiteit.
Middel: Focus op persoonlijk onderwijs, met aandacht voor contact tussen studenten. Aandacht voor de sociale- en groepsvorming bijvoorbeeld door activiteiten buiten het curriculum. Verder de inzet van studiecoaches en studieloopbaanbegeleiders. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
Doel: Mensen die verder denken dan cijfers en feiten. De SDG’s centraal stellen in ons onderwijs en onderzoek.
Middel: Studenten veel breder opleiden dan alleen het bijdragen aan economische groei. Aandacht besteden bijvoorbeeld aan sustainable business modellen.

Subjectief welzijn   
Doel: Mensen die lekker in hun vel zitten en plezier hebben in wat ze doen.
Middel: Aandacht voor het welbevinden van studenten. 

Huisvesting 
Doel: Voldoende en betaalbare studentenhuisvesting is een noodzakelijke voorwaarde
voor (aankomend) studenten om de opleiding te kiezen die bij hun kwaliteiten en interesses past.
Middel: Het onderwijs is niet verantwoordelijk voor deze indicator, maar kan hiervoor blijvend aandacht vragen bij overheden.

Veiligheid
Doel: Een veilig leerklimaat op onze instelingen. 
Middel: Investeren in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Maar ook optreden tegen ongepast gedrag.

Milieu 
Doel: Een schone leefomgeving, gebruik van duurzame energie en circulariteit 
Middel: Het Twentse duurzame textielonderwijs en -onderzoek is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast kunnen onderwijsorganistie ambities opnemen in de bedrijfsvoering, bijv. op korte termijn 30% minder CO2 willen uitstoten en op de langere termijn energieneutraal willen zijn.