HET GELUK VAN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN

- 7,1  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Rijssen-Holten.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

De gemeente Rijssen-Holten scoort in alle dimensies rond het Twentse gemiddelde.  

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10. 

Een aantal weetjes over Rijssen-Holten:  

  • 6 procent van alle Twentenaren woont in Rijssen-Holten, ook wel 38.231 inwoners of 14.461 huishoudens met gemiddeld 2,6 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente herbergt een van de hoogste aantallen jongere inwoners van alle Twentse gemeenten. 23,6 procent van de Rijssenaren/Holtenaren is jonger dan 18. In andere Twentse gemeenten is dit gemiddeld 18,9 procent. 
  • Rijssen-Holten telt 3.250 bedrijven. Dat is 5,5 procent van het totaal in Twente. 
  • Rijssen-Holten telt 22.320 werkzame inwoners. Dat is 6,8 procent van de werkzame Twentenaren.  
  • 47 procent van de werkende Rijssen-Holtense bevolking woont en werkt in de eigen gemeente. Dat is hoger dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).