HET GELUK VAN DE GEMEENTE HENGELO

- 7  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Hengelo.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

Opvallend is het resultaat in de dimensie welzijn. Daar scoort Hengelo een 7,3, ofwel drietiende punt lager dan alle andere gemeenten in Twente. In de andere dimensies scoort Hengelo vergelijkbaar met de andere Twentse gemeenten. 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10. 

Een aantal weetjes over Hengelo: 

  • 12,9 procent van alle Twentenaren woont in Hengelo, ook wel 81.476 inwoners of 38.777 huishoudens met gemiddeld 2,1 personen (teldatum 1 januari 2022).  
  • Deze gemeente kent een iets lager aandeel ouderen (20,6 procent) dan andere Twentse gemeenten (21 procent). Het aantal jongeren ligt ook iets lager (17,8 procent) dan in Twente (18,9 procent). 
  • Hengelo telt 8.060 bedrijven. Dat is 13,7 procent van het totaal in Twente. 
  • Hengelo telt 51.380 werkzame inwoners. Dat is 15,7 procent van de werkzame Twentenaren. 
  • 42,8 procent van de werkende Hengelose bevolking woont en werkt in Hengelo. Dat is lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).