HET GELUK VAN DE GEMEENTE TWENTERAND

- 7,4  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Twenterand.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

De gemeente Twenterand scoort in de brede welvaartsdimensies rond het Twentse gemiddelde. In de dimensie gezondheid scoort deze gemeente hoger dan gemiddeld in Twente: een 7,8 (Twents gemiddelde: 7,1). 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10.

Een aantal weetjes over Twenterand:  

  • 5,3 procent van alle Twentenaren woont in Twenterand, ook wel 33.718 inwoners of 13.360 huishoudens met gemiddeld 2,5 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente kent een hoger aandeel jongere inwoners onder 18 jaar (21,5 procent) dan andere Twentse gemeenten (gemiddeld 18,9 procent).  
  • Twenterand telt 2.820 bedrijven. Dat is 4,8 procent van het totaal in Twente. 
  • Twenterand telt 12.300 werkzame inwoners. Dat is 3,8 procent van de werkzame Twentenaren.  
  • 34,6 procent van de werkende inwoners van Twenterand woont en werkt in Twenterand. Dat is lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).