Geluk meetbaar maken

Om daadwerkelijk te kunnen werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk, moet je eerst weten hoe gelukkig de Tukkers op dit moment zijn. Er zijn veel onderzoeksbureaus die geluk en welzijn meten. Voor het meten van het Bruto Twents Geluk wordt gebruikt gemaakt van het landelijke onderzoek naar de Brede Welvaart waarmee RaboResearch jaarlijks het geluk in alle regio’s van ons land meet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk omdat we alleen dan kunnen checken of we ook echt met de goede dingen bezig zijn. 

Meetmethode
Het Bruto Twents Geluk wordt bepaald aan de hand van de Brede Welvaart Indicator (BWI). Deze integrale graadmeter geeft inzicht in de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland. De BWI meet niet alleen de economische situatie, maar ook andere factoren die de welvaart bepalen, zoals zeker zijn van een baan, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en welzijn. Dit zijn factoren die bijdragen aan het welbevinden, het geluk van mensen. 

Elf dimensies
De BWI bestaat uit elf dimensies die de brede welvaart van Nederlanders indexeren. Het gaat hierbij om inkomen, baanzekerheid, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, werk-privé, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, subjectief welzijn, huisvesting, veiligheid, milieu. Binnen Nederland bestaan er grote verschillen in brede welvaart tussen regio’s: stedelijke gebieden lopen hierin achter op landelijke gebieden. Dit wordt vooral veroorzaakt door een relatief hoge werkloosheid, de grotere onveiligheid en mindere milieuomstandigheden in steden. De meer landelijke regio’s doen het over het algemeen een stuk beter.  

Geluksrapport
Het eerste onderzoek naar het Bruto Twents Geluk dat in 2022 werd gehouden heeft overall cijfer voor de hele regio opgeleverd. Dit is vervolgens uitgesplitst in geluksrapporten voor elke gemeente. Het lokale geluksrapport is een instrument dat gebruikt kan worden om het toekomstige beleid te bepalen. Op welke gebieden moet je aan de bak om het geluk te verhogen?