Geluk als strategie

Geld maakt misschien niet gelukkig, maar een inkomen waarmee je fijn kan wonen, leven en werken, draagt daar zeker wel aan bij. Het is dus belangrijk om de sociale economie in de regio goed op orde te hebben. Een sterk Twents bedrijfsleven is volgens ons dan ook de basis waar het allemaal om draait.  

Om daarin stappen te kunnen maken, is het nodig dat een aantal randvoorwaarden op orde zijn. We moeten goed bereikbaar zijn en mensen moeten hier betaalbaar en prettig kunnen wonen. Daarnaast moet het vestigingsklimaat voor bedrijven gunstig zijn en hebben we voldoende instroom en doorstroom nodig van studenten en arbeidskrachten met de juiste kennis en kunde​.  

Samenwerking
Iedere organisatie in Twente heeft invloed op een aantal dimensies van het Bruto Twents Geluk, daarom is de samenwerking tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijs zo belangrijk. Als alle partijen op hun eigen manier een stukje bijdragen aan het mooier maken van onze woon, werk en leefomgeving, dan heeft dat een positieve invloed op het collectieve geluk, het Bruto Twents Geluk. 

Missie
Geluk is niet van iemand, geluk is van niemand en tegelijk van iedereen. Onze missie is geslaagd als alle bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen het Bruto Twents Geluk als kompas gebruiken voor hun missie, visie en bedrijfsstrategie. Daarmee wordt de kans groter dat het wonen, werken en leven in Twente zo aantrekkelijk wordt, dat we het aanwezige talent kunnen behouden en nieuw talent aantrekken. Want, zoals een buitenlandse student onlangs zei: “I came here because of the good study and job opportunities. The reason that I’ll stay here is because of the good atmosphere in Twente.”