Het geluk van Twente

Je vindt hier het Bruto Twents Geluk van Twente vertaald in cijfers. Hiervoor werd samengewerkt met RaboResearch, die de Brede Welvaart in alle regio’s van Nederland jaarlijks onderzoekt. De dimensies die in dit onderzoek worden gebruikt zijn onderwijs, werk, inkomen, milieu, veiligheid, woontevredenheid, subjectief welzijn, maatschappelijke betrokkenheid, sociale contacten, balans tussen werk en privé en gezondheid.  

Nulmeting 
De data van het onderzoek zijn gebruikt voor het opstellen van een gelukrapport voor Twente als regio en daarnaast voor alle gemeenten afzonderlijk. Waar de uitkomsten van het reguliere onderzoek zijn weergegeven in een schaal van 0 tot 1, zijn deze door Twente Board voor de leesbaarheid vertaald naar rapportcijfers. De gegevens geven inzicht en kunnen door gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties gebruikt worden bij het maken van beleid.

De uitkomsten ​ 
Met een totaalscore van een 7,1 zijn de mensen in Twente gelukkig. Sterker nog, het overallcijfer is significant hoger dan elders in ons land. Dat het Bruto Twents Geluk wordt omarmd door het bedrijfsleven, onderwijs en overheid is niet zo verwonderlijk. Want Bruto Twents Geluk past bij het DNA van Twente, waar inwoners, bedrijven en organisaties omzien naar elkaar en graag samen de schouders eronder zetten om iets tot stand te brengen. Het begrip Bruto Twents Geluk wordt inmiddels niet alleen steeds vaker genoemd, maar ook toegepast. En dat is ook precies wat de Twente Board graag wil. Het is ons doel om alle organisaties, gemeenten en ondernemers in Twente bewust te maken van wat echt belangrijk is in het leven en hun bedrijfsstrategie, visie of beleid daarop toe te spitsen. Als mensen ruimte krijgen om te groeien, zal uiteindelijk de economie meer gaan bloeien.