HET GELUK VAN DE GEMEENTE ENSCHEDE

- 6,8 -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Enschede.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

De gemeente Enschede scoort op de brede welvaartsdimensies veelal onder het Twentse gemiddelde.
De opvallendste verschillen zitten in de dimensies milieu en inkomen. Daar scoort Enschede het laagst van alle Twentse gemeenten, respectievelijk een 6,6 en een 6,8. Twentse gemiddelden in deze dimensies liggen op een 7,1 en een 7,3. 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10.  

Een aantal weetjes over Enschede: 

  • 25,3 procent van alle Twentenaren woont in Enschede, ook wel 160.640 inwoners of 80.537 huishoudens met gemiddeld 2 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente kent een lager aandeel ouderen (18,1 procent) dan andere Twentse gemeenten (21 procent). Het aantal jongeren ligt ook iets lager (17,5 procent) dan in Twente (18,9 procent). 
  • Enschede telt 14.040 bedrijven en is daarmee de gemeente met de meeste bedrijven in Twente. Het gaat om 23,9 procent van het totaal aantal bedrijven in Twente. 
  • Enschede telt 89.980 werkzame inwoners. Dat is 27,6 procent van de werkzame Twentenaren. 
  • 60,9 procent van de werkende Enschedese inwoners woont en werkt in Enschede. Dat is hoger dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).