HET GELUK VAN DE GEMEENTE HOF VAN TWENTE

- 7,8  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Hof van Twente.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

Bijzonder is dat Hof van Twente op negen dimensies hoger dan Twents gemiddeld scoort. De verschillen met andere Twentse gemeenten zijn het grootst op de dimensies baanzekerheid, werkprivé balans, inkomen en persoonlijke ontwikkeling. Daar scoort Hof van Twente respectievelijk een 7,9, een 7,5, een 8,2 en een 6,7.Twentse gemiddelden in deze dimensies liggen op een 6,6, een 6,5, een 7,3 en een 5,8.

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10.

Een aantal weetjes over Hof van Twente: 

  • 5,5 procent van alle Twentenaren woont in Hof van Twente, ook wel 35.056 inwoners of 15.055 huishoudens met gemiddeld 2,3 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente kent het hoogste aandeel oudere inwoners van alle Twentse gemeenten. 25,8 procent van de Hofinwoners is ouder dan 65. In andere Twentse gemeenten is dit gemiddeld 21 procent. 
  • Hof van Twente telt 4.010 bedrijven. Dat is 6,8 procent van het totaal in Twente. 
  • Hof van Twente telt 16.290 werkzame inwoners. Dat is 5 procent van de werkzame Twentenaren.  
  • 32,9 procent van de werkende Hofinwoners woont en werkt in Hof van Twente. Dat is lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).