Wat is het Bruto Twents Geluk

Gelukkige mensen presenteren beter, zowel in hun werk als in hun sociale leven. Daarom werken overheid, ondernemers en het onderwijs in Twente samen aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk. Dit wordt onder andere gedaan door te investeren in een economie die draait om brede welvaart, want een regio met een goede economie, mooie banen en voldoende opleidingskansen, een fijne plek om te wonen en ruimte om jezelf te ontwikkelen, vergroot de kans op tevredenheid of geluk in het algemeen.  

Bruto versus netto
Geluk gaat dus voor een belangrijk deel over dingen in de dagelijkse leefomgeving van mensen.  

Waar het Bruto Twents Geluk een optelsom is van zaken die maken dat het in Twente goed wonen, werken en leven is, gaat het bij Netto Geluk om het geluk van ieder individu afzonderlijk. Het Netto Geluk is heel persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Waar de één gelukkig wordt van nieuwe schoenen, een gewonnen voetbalwedstrijd of een avondje stappen met vrienden, vindt de ander het geluk in de liefde, meditatie of goede relaties.  

Waar komt het idee vandaan?
‘Wat maakt ons nou écht rijk?’, vroeg de Young Twente Board zich in 2021 af. Dat bleek geen geld of status te zijn, maar een uitdagende job met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, leuke mensen om je heen en een fijne woonplek in een omgeving waar ruimte is voor sport en ontmoeting.  

De leden redeneerden vanuit het Bruto Regionaal Product naar Bruto Regionaal Geluk naar Bruto Twents Geluk. Zij dropten hun idee binnen Twente Board, de samenwerkingsorganisatie van de 14 gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen in Twente.  Hun stelling vormde de aanzet voor de verschuiving van een primair economische agenda naar een eigen Twentse geluksagenda. De focus op geluk kan volgens de Young Twente Board een unieke onderscheidende factor zijn voor Twente, ten opzichte van andere regio’s. Hoe meer Twente zich profileert als dé gelukkigste regio, hoe meer die boodschap aankomt en resoneert richting de buitenwacht. Met name talent kan zich aangetrokken voelen tot deze propositie. En dat is precies wat we graag willen: voldoende goed gekwalificeerde mensen om de huidige en toekomstige vacatures te blijven vullen.