Wat is Twents Werkgeluk?

Een heel groot deel van je leven breng je door op het werk. Daarom is het belangrijk dat jouw werk je plezier, energie en een beetje geluk oplevert. Want uit onderzoek blijkt dat mensen die plezier in hun werk hebben en zich in het algemeen gelukkig voelen, langer en gezonder leven.   

Werkgelukkig
In Twente wordt door RaboResearch jaarlijks het Bruto Twents Geluk gemeten. Daarmee wordt het geluk van alle Twentenaren samen bedoeld. Op basis van die uitkomsten, kunnen overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers hun strategie aanpassen om op die manier van Twente een regio te maken waarin het voor iedereen goed wonen, werken en leven is. Het Twents Werkgeluk vormt een belangrijk onderdeel van het Bruto Twents Geluk, want als mensen ‘werkgelukkig’ zijn, dan presteren ze beter, zowel in hun werk als in hun dagelijkse leven. Sterker nog, dan kost werken geen energie, maar levert het energie op.    

Het onderzoek naar Twents Werkgeluk is door Twente Board in samenwerking met het Ministerie van Inzetbaarheid ontwikkeld voor bedrijvenclusters in Twente. Het doel is dat dat zoveel mogelijk werknemers van zoveel mogelijk bedrijven de vragenlijst invullen.    

Bedrijven
Voor ondernemers vormen de resultaten van het onderzoek naar Twents Werkgeluk een kompas om het bedrijf nog beter te kunnen sturen. Daarnaast is het interessant om te weten hoe gelukkig jouw werknemers zijn in vergelijking met andere bedrijven. Tot slot kan het Twents Werkgeluk een extra lokmiddel zijn om vacatures te vervullen. Want wie wil er nu niet werken bij een bedrijf waar werkgeluk een belangrijke positie inneemt?

Werknemers
Voor werknemers is het belangrijk om mee te doen met dit onderzoek, omdat op deze manier thema’s waarmee zij minder gelukkig zijn boven water komen. Ook is het onderzoek een kans om iets waarover je eigenlijk niet in gesprek durft te gaan, nu toch aan te geven.