HET GELUK VAN DE GEMEENTE BORNE

- 7,3 -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Borne.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid. 

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

De gemeente Borne scoort op de brede welvaartsdimensies rond het Twentse gemiddelde. In de dimensies veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid scoort Borne hoger dan gemiddeld. Scores zijn hier respectievelijk een 8,9, een 6,4 en 7,5. Twentse gemiddelden scoren in deze dimensies op 8,5, een 5,8 en een 7,1. 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1.  Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10. 

Een aantal weetjes over Borne: 

  • 3,8 procent van alle Twentenaren woont in Borne, ook wel 24.007 inwoners of 10.037 huishoudens met gemiddeld 2,4 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente kent een hoger aandeel jongeren (20,8 procent) en hoger aandeel ouderen (22,3 procent) dan andere Twentse gemeenten. 
  • Borne telt 2.010 bedrijven. Dat is 3,4 procent van het totaal in Twente. 
  • Borne telt 7.280 werkzame inwoners. Dat is 2,2 procent van de werkzame Twentenaren. 
  • 20 procent van de werkende Bornse bevolking woont en werkt in Borne. Dat is lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).