HET GELUK VAN DE GEMEENTE ALMELO

- 6,9 -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Almelo.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

De gemeente Almelo scoort op lager dan Twents gemiddeld in de dimensies persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. De scores zijn respectievelijk: 5,2 en 7. Twentse gemiddelden liggen hier op 5,8 en 7,5. Verder zijn de scores vergelijkbaar met de andere grootstedelijke gemeenten in Twente. 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10. 

Een aantal weetjes over Almelo: 

  • 11,5 procent van alle Twentenaren woont in Almelo, ook wel 73.155 inwoners of 33.063 huishoudens met gemiddeld 2,2 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente kent een lager aandeel ouderen (20,3 procent) dan andere Twentse gemeenten. Het aantal jongeren ligt rond het Twentse gemiddelde. 
  • Almelo telt 6.340 bedrijven. Dat is 10,8 procent van het totaal in Twente. 
  • Almelo telt 43.510 werkzame inwoners. Dat is 13,3 procent van de werkzame Twentenaren. 
  • 47,8 procent van de werkende Almelose bevolking woont en werkt in Almelo. Dat is hoger dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).