HET GELUK VAN DE GEMEENTE OLDENZAAL

- 7,4  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Oldenzaal.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

 

Wat opvalt in de scores van Oldenzaal is dat er in bijna alle dimensies rond het Twents gemiddeld wordt gescoord. Alleen in de dimensie baanzekerheid is een significant hogere score. Oldenzaal scoort daar een 7,4 terwijl het Twents gemiddelde op 6,6 ligt. 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10.

Een aantal weetjes over Oldenzaal:  

  • 5 procent van alle Twentenaren woont in Oldenzaal, ook wel 31.741 inwoners of 14.183 huishoudens met gemiddeld 2,2 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente herbergt een van de hoogste aantallen oudere inwoners van alle Twentse gemeenten. 24,2 procent van de Oldenzalers is ouder dan 65. In andere Twentse gemeenten is dit gemiddeld 21 procent.  
  • Oldenzaal telt 2.950 bedrijven. Dat is 5 procent van het totaal in Twente. 
  • Oldenzaal telt 19.080 werkzame inwoners. Dat is 5,8 procent van de werkzame Twentenaren. 
  • 42 procent van de werkende Oldenzaalse bevolking woont en werkt in de eigen gemeente. Dat is iets lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).