HET GELUK VAN DE GEMEENTE LOSSER

- 7,5  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Losser.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

Opvallend is dat Losser in de dimensies maatschappelijke betrokkenheid, veiligheid en milieu hoger dan Twentse gemiddelden scoort. Losser scoort hierin respectievelijk een 7, een 9,1 en een 7,7. Twentse gemiddelden in deze dimensies liggen op een 6,3, een 8,5 en een 7,1. De scores in de andere dimensies zijn vergelijkbaar met andere Twentse gemeenten. 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10. 

Een aantal weetjes over Losser: 

  • 3,6 procent van alle Twentenaren woont in Losser, ook wel 23.084 inwoners of 9.608 huishoudens met gemiddeld 2,4 personen (teldatum 1 januari 2022).  
  • Deze gemeente herbergt een van de hoogste aantallen oudere inwoners van alle Twentse gemeenten. 24,5 procent van de Lossernaren is ouder dan 65. In andere Twentse gemeenten is dit gemiddeld 21 procent. 
  • Losser telt 2.000 bedrijven. Dat is 3,4 procent van het totaal in Twente. 
  • Losser telt 7.890 werkzame inwoners. Dat is 2,4 procent van de werkzame Twentenaren.  
  • 28,6 procent van de werkende Losserse bevolking woont en werkt in Losser. Dat is lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).