HET GELUK VAN DE GEMEENTE HELLENDOORN

- 7,3  -

Dit is het gelukscijfer van de gemeente Hellendoorn.

Het Bruto Twents Geluk is onderzocht op elf dimensies: gezondheid, milieu, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, inkomen, huisvesting, balans werk-privé, veiligheid, baanzekerheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid.

De uitkomsten zijn vertaald in rapportcijfers per dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd kan worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. 

De gemeente Hellendoorn scoort in alle dimensies veelal rond het Twentse gemiddelde. 

Bekijk alle resultaten in de tabel hieronder. In de tabel worden scores weergeven in een schaal van 0 tot 1. Hierboven hebben we ze vertaald naar cijfers tussen 0 en 10.

Een aantal weetjes over Hellendoorn: 

  • 5,7 procent van alle Twentenaren woont in Hellendoorn, ook wel 35.940 inwoners of 14.853 huishoudens met gemiddeld 2,4 personen (teldatum 1 januari 2022). 
  • Deze gemeente kent hoger aantal jonge inwoners dan gemiddeld het geval is in Twente. 19,5 procent van de Hellendoorners is jonger dan 18 jaar. Daarnaast kent Hellendoorn ook een hoger aandeel ouderen (23 procent) dan andere Twentse gemeenten (gemiddeld 21 procent). 
  • Hellendoorn telt 3.100 bedrijven. Dat is 5,3 procent van het totaal in Twente. 
  • Hellendoorn telt 14.730 werkzame inwoners. Dat is 4,5 procent van de werkzame Twentenaren. 
  • 35,2 procent van de werkende Hellendoornse inwoners woont en werkt in de eigen gemeente. Dat is lager dan het Twentse gemiddelde (43,9 procent).