Onderzoek Twents Werkgeluk

In samenwerking met Twente Board heeft het ministerie van Inzetbaarheid een werkgelukonderzoek gelanceerd waarin het Twentse bedrijfsleven samen met onderwijsinstellingen en de overheid wordt gestimuleerd om werk te maken van Werkgeluk.